คณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บ้านน้ำดิบชมภู …เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับธรรมชาติ และลดปัญหาภาวะโลกร้อนครับ

Facebook Comments