รางวัลผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

153

นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรรางวัลผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

โดยโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ โดยมีนายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สพป. ลำพูน เขต 2

Facebook Comments