ป้อหลวงบอย (นายวีรยุทธ ตันแก้ว) ตัวแทนรับมอบรางวัล ชุมชนต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

80

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวีรยุทธ ตันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านป่าจี้ ตัวแทนรับมอบรางวัล ชุมชนต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา กลุ่มที่4 ประเภทชุมชน โดยมี ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูนเขต2 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูนเขต 2

Facebook Comments