รับคู่มือป้องกันโควิด-19 จาก รพ.ลี้

184

รพ.ลี้ ได้นำคู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิด-19 มาให้ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการเปิดภาคเรียน และมาตรวจลูกน้ำยุงลาย

Facebook Comments