ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าจี้ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าจี้ กับการปกครอง ชรบ.บ้านป่าจี้ จราจร รอรับนักเรียนข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง

ขอบคุณภาพถ่ายจาก นายวีรยุทธ ตันแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Facebook Comments