รับชุดนักเรียนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการประสานงานจากนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ จำนวน 95 ชุด

Facebook Comments