สถานศึกษาปลอดภัย 3 ปีติดต่อกัน

207

โรงเรียนบ้านป่าจี้โดย ผอ.สยาม มูลอินทร์ รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่3ติดต่อกัน จากท่าน วรยุทร เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา พี่น้อง ชรบ.บ้านป่าจี้ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้ครับ

Facebook Comments