ห้องสมุดโดยประชาชน เพื่อนักเรียน

คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้ทำพิธีทำบุญอาคารห้องสมุด “”พลังประชาร่วมใจ”” ร่วมกับพี่น้องชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน

Facebook Comments