วันอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ

289

จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยโรงเรียน นายสยาม มูลอินทร์ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่โดดเด่นทางด้าน การเรียน กีฬา การออมทรัพย์ และด้านมารยาท โดยท่านผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านป่าจี้ นายวีรยุทธ ตันแก้ว ประธานสถานศึกษา ท่าน สิบเอกพรพิพัฒน์ สามภูศรี และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าจี้ นักเรียนแต่ละชั้นได้จัดกิจกรรมการแสดง เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Facebook Comments