คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้ต้อนรับผู้อำนวยการ สุดาพร พรมมิ โดยมี คณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายเวียงจามรี ศูนย์เครือข่ายศรีเวียงชัย คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองมะล้อ ห้วยทรายขาวและบ้านแม่กองวะ ร่วมแสดงความยินดี ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้

Facebook Comments