ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าจี้ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตำบลป่าไผ่ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวัดพระธาตุศรีชัยวงศาและวัดป่าจี้

Facebook Comments