ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสยาม มูลอินทร์ พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และลงนามข้อตกลง ( MOU)การบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี โดยมี นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูนเขต 2 ได้เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้

Facebook Comments