โรงเรียนบ้านป่าจี้ได้รับบริจาคเงินจำนวน 2,610 บาทและปูนซีเมนต์ จำนวน 20 ถุง จากคุณสุเทพ พึ่งโภสพ (เฮียว่าว) และคณะพ่อค้า แม่ค้า ผู้ใหญ่ใจบุญที่จัดงานแสดงสินค้า สวนสนุก บันเทิง ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์(เก่า) เพื่อสมทบการก่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียน ทางคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments