น้อมจิตวันทา บูชาครู

300

นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวนักเรียน

Facebook Comments