วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เด็กชายกิตตินันท์ วรรณยศ และเด็กหญิงธนัชพร ปัญญาได้รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) จากกิ่งกาชาดอำเภอลี้ โดยนางอรลัดดา สาธนันชัย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อำเภอลี้

Facebook Comments