นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบถุงน้ำใจให้กับครอบครัวผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้กักตัว โดยผู้นำชุมชนบ้านป่าจี้ เป็นตัวแทนรับมอบ

Facebook Comments