คุณปราญชลี สุจิตร และญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงปรางค์วริน สุจิตร และเด็กชายศตคุณ สุจิตร ได้มาเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องโบลิน เด็กหญิงปรางค์วริน สุจิตร

ทางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าจี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ครับ

Facebook Comments