วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ รวมทั้งแสดงความกตัญญู กตเวทิตาของเด็กนักเรียนที่มีต่อคุณครู

Facebook Comments