วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

203

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ทั้งการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร การแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดป่าจี้ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รอบโรงเรียน หมู่บ้าน และวัด ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Facebook Comments