โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดี ปี 2562

205

โรงเรียนบ้านป่าจี้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดี ปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments