วันแม่แห่งชาติ 2563

172

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมของทุกปี และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แม่แห่งแผ่นดิน) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดมา

Facebook Comments