โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง” โดย กสศ. มอบเงินบริจาคแก่นักเรียน

161

นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้และคณะครู เป็นตัวแทนมอบทุนให้ เด็กหญิงนุชวรา สุขสมฤดี นักเรียนชั้น ป.5 ของโรงเรียนบ้านป่าจี้ จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้บริจาคเงินเป็นค่าอาหารให้แก่นักเรียนในโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม “คนละมือเพื่อมื้อน้อง” จำนวนทุนละ 300 บาท

Facebook Comments