มอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน 63 คน

121

โรงเรียนบ้านป่าจี้ มอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน 63 คน

Facebook Comments