ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

134

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้นำนักเรียนไปร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดป่าจี้และวัดพระธาตุศรีชัยวงศา
จากนั้นได้ร่วมพัฒนาความสะอาดให้กับวัดทั้งสอง

Facebook Comments