เคาะประตูบ้าน เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ท.

241

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าจี้ร่วมกับเทศบาลป่าไผ่ เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ในชุมชนบ้านป่าจี้และบ้านน้ำดิบชมภู ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยการเชิญชวนผู้ปกครอง ชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในฐานะพลเมืองของประเทศจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน ทุกสาขา ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

Facebook Comments