ศึกษาดูงานสร้างสนามฟุตซอล

102

นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ศึกษาดูงานรูปแบบการสร้างสนามฟุตซอลเพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ของโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่าน อภิชาติ แสนเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี ในนามโรงเรียนบ้านป่าจี้ขอขอบคุณท่านและคณะครูเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments