ชาวเขียวแดง ระลึกถึงกวีเอกของโลก เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย

208

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ท่านสุนทรภู่ ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก โรงเรียนบ้านป่าจี้ได้จัดให้ มีสัปดาห์การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย การคัดลายมือ และการแต่งบทประพันธ์ จึงมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลในเช้าวันนี้

Facebook Comments