มอบเกียรติบัตรลูกเสือ-เนตรนารี ดีเด่น

307

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้มอบเกียรติบัตร ลูกเสือ-เนตรนารี ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่เด็กชายกิตติพงษ์ ผานามมิตรภาพ และเด็กหญิงหทัยกานต์ หยกภู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

Facebook Comments