ประกาศปิดสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

137

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าจี้
เรื่อง การประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
ตามประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษาทุกสังกัดและสถาบันกวดวิชา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ให้ยกเลิกการเรียนการสอนแบบ On site และให้ปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านป่าจี้จึงต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าจี้ จึงงดการเรียนการสอนแบบ On Site และปรับเป็นการเรียนการสอนแบบ On Hand หรือตามที่แต่ละชั้นเรียนได้แจ้งประสานกันไว้ โดยประกาศ ดังนี้

  • ประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2564
  • และเปิดเรียนอีกครั้ง ในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ ผู้ประกาศ

(นายสยาม มูลอินทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

Facebook Comments