วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี


โรงเรียนบ้านป่าจี้จึงจัดกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ตอบคำถามผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (12 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าจี้

*กดปุ่มร่วมกิจกรรมตอบคำถามด้านล่าง

**กดปุ่มดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้านล่าง

หาชื่อไม่เจอสามารถใช้การค้นหาคำในหน้านี้จากอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นพิมพ์ชื่อของตนเอง (ไม่มีคำนำหน้า) สำหรับบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กดปุ่ม CTRL+ F

วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางอีเมลหลังจากตอบคำถาม

ตรวจสอบอีเมลที่ได้ลงทะเบียนตอบคำถามไว้

Facebook Comments