เชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาออนไลน์

354

โรงเรียนบ้านป่าจี้ ขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษาออนไลน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาทุนทรัพทย์ในการจ้างครูผู้สอนและนักการภารโรง
2. เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอน

วิธีการบริจาค
1. สแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร)
2. ใส่จำนวนเงิน
3. ตรวจสอบและยืนยัน
4. ได้รับใบอนุโมทนาทางอีเมล

Facebook Comments