มอบกระเป๋าให้นักเรียน เป็นกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

126

พระสงกรานต์ ปัญญาวชิโร พระสมชาย วชิรญาโน และนายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์ ปลัดอำเภอลี้ พร้อมคณะได้นำกระเป๋าจำนวน 151 ใบ มามอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มามอบกระเป๋าให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าจี้ในครั้งนี้

Facebook Comments