รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

91
รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพนำโดยนายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้สลี นายสามารถ สุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บอน และนางวันวิสา คำพิกาศ ครูโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน การประเมินลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณคำแนะนำ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

Facebook Comments