ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

101

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 นายวีรยุทธ ตันแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 จากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments