กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

59

นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ ได้นำคณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอลี้ ร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์และทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Facebook Comments