รับมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม

210

โรงเรียนบ้านป่าจี้ได้รับเกียรติบัตรจากท่านรองลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ในการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ให้กับนางขวัญผ่องศรี จันต๊ะอุตม์ ครูประจำชั้นอนุบาล, นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรม ครูประจำชั้น ป.5 และนางนันทรัตน์ มูลอินทร์ ครูประจำชั้น ป.2 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องเรียนและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจกับคณะครู ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Facebook Comments